Udubljivanje

Ovde ćemo sagledati kompletan proces što je ličnije moguće. Naš tim će proceniti sve odgovore na vaša pitanja koje se odnose na ciljeve vašeg brenda. Želimo da definišemo priču vašeg brenda, strateške ciljeve i utisak koji želite da ostavite na vaše potrošače.

Tabla sa stilovima

Jednom kada definišete osnovnu priču vašeg brenda, strategiju i kada analizirate konkurenciju, naš tim će kreirati jednu vizuelnu tablu sa stilovima vašeg brenda, koja će vama dati uvid u našu viziju estetike vašeg brenda.

Koncept

Ovo je deo procesa gde počinje stvaranje identiteta brenda. Ako postoji faza davanja imena brendu, prezentuju se ideje za ime brenda. Počinje se izrada elemenata identiteta brenda: Logo, simboli, koncept ambalaže. U većini slučajeva ćemo uporediti ambalažu sa konkurentnim proizvodom, kako bi pokazali da li se koncept ističe u realnom okruženju. Kada vam predstavimo naše ideje, razgovaraćemo, procenićemo i poboljšati koncept, pre prelaska u produkciju.

Produkcija

Kada utvrdimo konačan koncept radićemo zajedno sa vama na finiširanju same ambalaže. Mi ćemo komunicirati sa dobavljačima pakovanja, dogovorićemo veličinu, način štampanja i ostale okolnosti vezane za štampu. Za ostale elemente brenda kao što su sajt, brendiranje ostalih elemenata, proces će biti sličan.

Priprema za štampu


Kada elementi koji su u produkciji budu bili gotovi, ili pri kraju, kreiramo pripremu za štampanje koju je neophodno odobriti. Nakon odobravanja, ambalaža se može štampati.